گلچینی از بهترین آواهای اسلامی از خوانندگان جهان اسلام

.

آرشیو دسته بندی :سرودهای عربی, مشاری العفاسی

آلبوم یا رزاق (۲۰۱۳) مشاری العفاسی

مدت زمان اجرای سرودها : ۵۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه برای دانلود سرود برشکل سبز رنگ که نوشته شده ( دانلود با لینک مستقیم )...

آلبوم تراحمی یا قلوب (۲۰۱۲) مشاری العفاسی

سرودهای اجرا شده : ۱۳ سرود مدت زمان اجرای سرودها : ۵۷ دقیقه و ۳۷ ثانیه برای دانلود سرود برشکل سبز رنگ که نوشته...

آلبوم بنات الریح (۲۰۱۱) مشاری العفاسی

سرودهای اجرا شده : ۱۸ سرود مدت زمان اجرای سرودها : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه برای دانلود سرود برشکل سبز رنگ که...

آلبوم عناقید ۲ (۲۰۱۰) مشاری العفاسی

سرودهای اجرا شده : ۱۳ سرود مدت زمان اجرای سرودها : ۴۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه برای دانلود سرود برشکل سبز رنگ که نوشته...

آلبوم عناقید ۱ (۲۰۰۹) مشاری العفاسی

سرودهای اجرا شده : ۱۴ سرود مدت زمان اجرای سرودها : ۵۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه برای دانلود سرود برشکل سبز رنگ که نوشته...